I. Tanf.: fejlődéslélektan, kronobiológia, stb.

Video: 01

A tanfolyam témái:

 • EGÉSZ-ség vagy FÉL-elem – a hármasság egyensúlya
 • A személyiségfüggő betegség 
 • A személyiség kialakulása mint ETALON
 • Érzelem polaritások SZERETET vagy FÉLELEM
 • A JELEN eszenciája
 • Az eredményesség megvalósulása
 • A teremtő erő fókuszálása
 • Egyéniség – személyiség különbsége
 • A személyiségfejlődés szakaszai
 • Önismeret, emberismeret, énkép.
 • Énkép védő manőverek
 • Személyi percepció
 • Az ember holisztikus rendszere
 • Létsíkok kialakulása
 • A temperamentum mibenléte, hangsúlya
 • Kronobiológia
 • A vállakozó kedvűek elemzése.